loading
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت


بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب 1339 ) ” هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”

چرا به بیمه مسئولیت احتیاج داریم ؟ با توجه به خطرات و حوادث ناشی از فعالیت افراد که ممکن است بر اساس قانون فوق در برابر دیگران مسئول مدنی شناخته شوند، مناسب ترین راه برای جبران چنین خسارت هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی ( حق بیمه ) آرامش و امنیت حرفه ای را برای فعالان اقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی و عمرانی به ارمغان می آورد.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی چیست؟  تامين و جبران خسارت هايي است كه براثر تقصير و خطا،غفلت،اشتباه و يا فعاليت مخاطره آميز بيمه گذار متوجه ديگران مي شود .

تعهد بیمه گر در بيمه مسئوليت مدني شامل چه مواردی است؟ خسارت هاي مورد پوشش شامل خسارت هاي بدني و خسارت هاي مالي مي باشد.

  مزایای بیمه مسئولیت

 . حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی

. جبران سریع خسارات زیاندیدگان

. تامین آرامش و امنیت حرفه ای

 اهداف بیمه گذاران از خرید بیمه نامه مسئولیت 

بیمه گذار تمایل دارد پس از خرید بیمه نامه مسئولیت یک همراه و دوست مطمئن و توانا در کنار خود داشته باشد . دوستی که کارها را بداند و بجای او فکر کند و امور را به بهترین نحو انجام دهد . تجربه این احساس در شرکت بیمه دانا وقوع هر خطری را با خاطره ای شیرین همراه می نماید .

انواع متداول بيمه هاي مسئوليت مدني :

1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود ، مسئول هستند . اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد . تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ساختماني، عمرانی ، خدماتی،  صنعتی و تولیدی تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود . به موجب اين بيمه نامه هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو كارگران براثر حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار مي گيرد.

2- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ( ویژه عملیات ساختمانی)

گاهي در طول انجام عمليات ساختماني خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از عمليات تخريب ، گودبرداري ، پي كني ، نصب اسكلت فلزي و غيره  مي باشد، اين خسارت ها مي تواند  شامل نشست ساختمان هاي مجاور، ريزش ساختمان هاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان مجاور در اثر ريزش ،خسارت وارد به خيابان، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز و خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنين خسارت جاني وارد به عابرين و همسايگان باشد . با اخذ اين بيمه نامه مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش  قرار مي گيرد.

 3- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان  در قبال بيماران كه به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ويا قصور بيمه گذار در تشخيص ، معالجه ، مداوا  ،اعمال جراحي ، وبه طور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده ويا فوت شوند اين بيمه نامه بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است و كليه دعاوی بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان مشمول پوشش بيمه اي مي باشد،به شرط آن كه معالجه و يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد.

 به دليل ارتباط قوانين جاري كشور خصوصا قانون ديات  درر سيدگي به دعاوی حقوقي عليه پزشكان ، حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد .

 4- بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای مسافرتی 

در صورتي كه براي هر يك  از مسافران تور اتفاقي رخ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزينه پزشكي، فوت و نقص عضو  بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه نامه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي‌ (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود. از اين رو مسئولین آژانس های مسافرتي كه مالكيت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌كنندگان به آژانس ها به اين بيمه نامه نياز دارند.

 5- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

 چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

 6- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده کنندگان از آن

شركت هاي نصب و نگهداري كننده آسانسور و يا هيئت مديره ساختمان ها، مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني وارده به استفاده كنندگان آسانسور ها بيمه نمايند. حداكثر تعهد بيمه گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور  خواهد بود.

 7- بیمه مسئولیت شرکتهای گاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران كليه خسارت هاي جاني اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي همچنین جبران خسارت هاي مالي وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعياني مشترك و يا مصرف كننده و اشتراك هاي عمومي مرتبط باساختمان هاي مسكوني و كليه افراد حاضردر مكان مورد بيمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده  حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .

 8- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی

جهت برقراري تامين بیمه مسئولیت حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب ،مجری و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها می باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري دارند بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين تهيه و عرضه می گردد .

 براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و…) كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

 تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارات مالي مطابق تقاضاي طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

 9-بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث،بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری(قانون شهرداری مصوب1334/4/11 والحاقیه های مربوطه)تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه خسارت وارده را جبران می نماید.

 10- بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

 11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

در این نوع بیمه نامه ، مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرات موضوع بیمه نامه باشد ، بیمه می گردد.

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی از طریق شرکتها و موسسات متصدی حمل و نقل و گروهی از طریق کانون و یا انجمنهای مربوطه صادر شده و به دو گروه داخلی و بین المللی که هر کدام نیز بر اساس نحوه حمل به انواع جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی و یا مرکب تقسیم بندی می گردد.

متداولترین انواع بیمه نامه های فوق شامل بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای (داخلی و یا بین المللی ) می باشد

الف) بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی-جاده ای

  • خطرات اصلی تحت پوشش

–        تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیاء اعم از ثابت یا متحرک.

–        پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل.

–        آتش سوزی و یا انفجار محموله.

–        سرقت کلی محموله با وسیله حمل.

  • پوششهای اضافی در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار

–        حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان.

–        خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.

–        جعل و تزویر اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه راننده و یا کمک راننده وسیله حمل.

–        ریزش ، روندگی و آبدیدگی محموله ، مگر این که ناشی از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

–        سرقت کلی محموله بدون سرقت وسیله حمل.

–        سرقت قسمتی از محموله.

–        هزینه های نجات و دادرسی بیش از بیست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

  • استثنائات

–        جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی (رانندگان و کمک رانندگان جزء کارکنان بیمه گذار محسوب نمی شوند.

–        جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره.

–        تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.

–        عیب ذاتی و یا خودبخود سوزی کالاها.

–        عدم النفع و کاهش ارزش کالاها.

–        حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز و خسارت وارده به آنها.

–        نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.

–        کاهش طبیعی وزن محموله.

–        سرقت قسمتی از محموله مگر آنکه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

ب) بیمه مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

اصولا” شرایط ، خطرات تحت پوشش و استثنائات در این قرارداد بر اساس کنوانسیون بین المللیCMR می باشد ، ولی می توان قرارداد مذکور را بر اساس توافق فیمابین بیمه گر و بیمه گذار نیز تنظیم نمود.

سایر رشته های بیمه مسئولیت مدنی 

 –  بيمه مسئوليت مدنی مديران  مهد كودك

 –   بيمه مسئوليت مدنی مديران شهربازي

 –  بيمه مسئوليت مدنی نگهبانان مسلح بانك ها

 –  بيمه مسئوليت مدنی مديران و ناجيان استخر

–   بيمه مسئوليت مدنی مديران آموزشگاه ها

 –  بيمه مسئوليت مدنی آسايشگاه ها

 –  بيمه مسئوليت مدنی پاركينگ های عمومي

 –  بيمه مسئوليت مدنی تعمير گاه هاي خودرو

 –  بیمه مسئولیت مدنی شركت هاي پيمانكار اجراي عمليات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز  و…)

 –  و…

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *